FANDOM


Velkommen til Kognitivisme Wiki!Edit

En wikia anvendt til en web 2.0 opgave ved Læreruddannelsen i Jelling.

Hvad er kognitivisme?Edit

Kognitivisme har fokus på indholdet i undervisningen. Udgangspunktet er, at fag er udtryk for en systematisk måde at organisere kulturelt udviklede viden på. Grundlaget er de store videnssystemer, fx.: Naturvidenskab, humanistisk videnskab, samfundsvidenskab osv. Den pædagogiske opgave er at indvie eleverne i disse kulturelt udviklede videnssystemer og deres faglige logikker (Gynther 2010:153).

Den kognitive didaktik interesserer sig for måder at ordne viden på, således at indholdet kan repræsentere den videnskab, eller det praktiske fagområde der ligger bag.

Dannelsesidealet er det kreative menneske, der anvender den kulturelle viden som grundlag for fortsat udvikling af kulturen.

Eksempel på kognitivistisk didaktik 2.0 forløb Edit

De resterende sider på denne wiki vil være et eksempel på et undervisningsforløb om genrekendskab i dansk/andre sprogfag. Ideen er, at eleverne kan anvende denne wiki som et opslagsværk, en samling af begreber for den videnskab der ligger til grund for genrene, og at den skal være præget af processkrivning over flere år.

Link til videre læsning.,

Referencer og forfattere Edit

Referencer: Edit

  • Gynther, Karsten, 2010: Didaktik 2.0 - Læremiddelkultur mellem trdaition og innovation, Akademisk Forlag

Forfattere: Edit

  • Minna
  • Jane
  • Mads

Latest activityEdit

Photos and videos are a great way to add visuals to your wiki. Find videos about your topic by exploring Wikia's Video Library.

9a9d21b75e

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.